24 De kinderen van Simeon waren Nemuel en Jamin, Jarib, Zerah, Saul.