25 Sallum was zijn zoon; Mibsam was zijn zoon; Misma was zijn zoon.