35 En Joel, en Jehu, de zoon van Jesibja, den zoon van Saraja, den zoon van Asiel,