7 En de kinderen van Hela waren Zereth, Jezohar, en Ethnan.