11 De kinderen van Gad nu woonden tegen hen over, in het land van Basan, tot Salcha toe.