19 En zij voerden krijg tegen de Hagarenen, en tegen Jethur, en Nafis, en Nodab.