4 De kinderen van Joel: zijn zoon Semaja; zijn zoon Gog; zijn zoon Simei;