5 Zijn zoon Micha; zijn zoon Reaja; zijn zoon Baal;