1 De kinderen van Levi waren Gerson, Kahath en Merari.