34 En de zonen van Semer waren Ahi en Rohega, Jehubba en Aram.