35 En de kinderen van zijn broeder Helem waren Zofah, en Jimna, en Seles, en Amal.