36 De kinderen van Zofah waren Suah, en Harnefer, en Sual, en Beri, en Jimra,