38 De kinderen van Jether nu waren Jefunne, en Pispa, en Ara.