39 En de kinderen van Ulla waren Arah, en Hanniel, en Rizja.