10 En Jeuz, en Sochja, en Mirma; dezen zijn zijne zonen, hoofden der vaderen.