16 En Michael, en Jispa, en Joha waren kinderen van Beria.