18 En Jismerai, en Jizlia en Jobab, de kinderen van Elpaal.