21 En Adaja, en Beraja, en Simrath waren kinderen van Simei.