29 En te Gibeon woonde de vader van Gibeon; en de naam zijner huisvrouw was Maacha.