35 De kinderen van Micha nu waren Pithon, en Melech, en Thaarea, en Achaz.