5 En van de Silonieten was Asaja, de eerstgeborene, en zijn kinderen.