6 En van de kinderen van Zerah was Jeuel, en van hun broederen waren zeshonderd en negentig.