19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een onbestraffelijk en onbevlekt Lam;