9 Verkrijgende het einde uws geloofs, namelijk de zaligheid der zielen.