17 Eert een iegelijk; hebt de broederschap lief; vreest God; eert den koning.