22 Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden;