3 Indien gij anders gesmaakt hebt, dat de Heere goedertieren is.