2 Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze.