11 Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.