6 Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat Hij u verhoge te Zijner tijd.