16 Ook stelt u nu hier, en ziet die grote zaak, die de HEERE voor uw ogen doen zal.