5 Als Saul tot aan de stad Amalek kwam, zo legde hij een achterlage in het dal.