1 Samuël 15:8

8 En hij ving Agag, den koning der Amalekieten, levend; maar al het volk verbande hij door de scherpte des zwaards.
Do Not Sell My Info (CA only)