15 Toen zeiden Sauls knechten tot hem: Zie toch, een boze geest Gods verschrikt u.