14 En David was de kleinste; en de drie grootsten waren Saul nagevolgd.