1 En David toog van daar op, en hij bleef in de vestingen van En-gedi.