38 En het geschiedde omtrent na tien dagen, zo sloeg de HEERE Nabal, dat hij stierf.