4 Als David hoorde in de woestijn, dat Nabal zijn schapen schoor,