7 Het getal nu der dagen, die David in het land der Filistijnen woonde, was een jaar en vier maanden.