1 Samuël 28:16

16 Toen zeide Samuel: Waarom vraagt gij mij toch, dewijl de HEERE van u geweken en uw vijand geworden is?
Do Not Sell My Info (CA only)