5 Toen Saul het leger der Filistijnen zag, zo vreesde hij, en zijn hart beefde zeer.