18 Alzo redde David al wat de Amalekieten genomen hadden; ook redde David zijn twee vrouwen.