17 Hij zal uw kudden vertienen; en gij zult hem tot knechten zijn.