11 Naar het Evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods, dat mij toebetrouwd is.