6 Van dewelke sommigen afgeweken zijnde, zich gewend hebben tot ijdelspreking;