9 Houdende de verborgenheid des geloofs in een rein geweten.