2 De oude vrouwen als moeders; de jonge als zusters, in alle reinheid.