11 Waarom? Is het, omdat ik u niet liefheb? God weet het!