14 En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts.