19 Want gij verdraagt gaarne de onwijzen, dewijl gij wijs zijt.